Поштанска адреса:

Центар за микроелектронске технологије ИХТМ
Његошева 12
11000
Београд
Србија

Лабораторије и канцеларије:

Студентски трг 16/III
Београд

601а 
 Лабораторија за карактеризацију и административно-радни простор

601б – Лабораторија за наночестице
601д – Лабораторија за фотодетекторе

602 Лабораторија за карактеризацију и административно-радни простор

        602-а: Лабораторија за микроскопију атомских сила и спектроскопију

        602-б: Фотолитографска лабораторија

        602-ц: Лабораторија за плазмонику и хемијске сензоре

608 Кабинет за седнице

612 Лабораторија за планарне технологије

614 Лабораторија за МЕМС технологије

615а Мала радионица

619 Лабораторија за електронику и мерне уређаје

620 Лабораторија за трансмитерски програм одељење припреме и реализације производње

625 Заједничка просторија и трпезарија

634а Магацински простор

638 Руководилац Центра

Сутерен 2 Велика машинска радионица II

Телефони:

+381 11 2638 188 Руководилац Центра
+381 11 2628 587 MEMS & NEMS
лабораторија
+381 11 2630 757
Лабораторија за трансмитере


Телефакс:

+381 11 2182 995


e-mail:

руководилац Центра: dana (at) nanosys.ihtm.bg.ac.rs