Неки корисни линкови

 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја
http://www.mpn.gov.rs/nauka/

 

 

Кобсон – подаци о Impact факторима научних часописа и линкови на базе података преко којих се добијају пуни текстови радова. Препознаје IP адресу која мора бити у оквиру Академске мреже
http://kobson.nb.rs

 

Google Scholar – део највећег светског претраживача посвећен науци
http://scholar.google.com/

 

 

Scopus Online – ако трагате за сопственим цитатима, разним чланцима... Препознаје IP адресу која мора бити у оквиру Академске мреже
http://www.scopus.com/

 

 

 

 

Scholarly Open Access такође познат и као Билова листа (Beall’s List), сајт посвећен реалним и потенцијалним предаторским часописима и методама за њихово препознавање и разоткривање, садржи исцрпну листу издавача које треба избегавати
http://scholarlyoa.com/