Образовање

 

- Учешће у извођењу наставе на докторским студијама

- Менторство и коменторство на докторским дисертацијама

- Руковођење експерименталним деловима докторских дисертација

- Обезбеђивање студентске праксе за факултете сродних тематика

- Обезбеђивање израде матурских радова за ученике средњих школа

- Промоција науке код младих

- Припрема промотивних материјала за популаризацију науке 

- Сарадња са регионалним центрима за таленте

- Припрема материјала који надопуњавају наставу ​(слободан софтвер за наставу, виртуал лаб итд.)

 

ЦМТ сарађује са неколико факултета Универзитета у Београду, укључујући Електротехнички факултет, Факултет за физичку хемију, Технолошко-металуршки факултет, Хемијски факултет, Физички факултет и Машински факултет