Неки претходни национални пројекти

 

Микро, нано-системи и сензори за примену у електропривреди, процесној индустрији и заштити животне средине

ТР-32008

Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије

01. 01. 2011. - 30. 6. 2016.

Алгоритми и софтвер за симулације у фреквенцијском и временском домену RF подсистема и електромагнетских сензора у ICT*

ТР-32005

Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије

2011. -2014.

Развој алгоритама и софтвера за пројектовање сложених RF и микроталасних компоненти, антена и система *

ТР-11021

Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије

2008. -2010.

Интелигентни индустријски трансмитери на бази сопствених ИХТМ сензора

ТР-11025

(НП 101-11025)

Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије

2008. -2010.

Микросистемске, наносистемске технологије и компоненте

ТР-11027

Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије

2008. -2010.

Индустријски мерачи процесних величина са радио-комуникацијом

ИП06-8245Б

Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије

2006.

Детектор муља и замућености течности са контролером

ИП06-8139Б

Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије

2006.

Микро и наносистемске технологије, структуре и сензори

ТР-6151Б

Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије

2005. – 2007.

Висококвалитетни трансмитери притиска нове генерације

ТР-6101Б

Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије

2005. – 2007.

Развој нових полупроводничких материјала и израда дебелослојних сензора *

6150Б

Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије

2005. – 2007.

Микросистемске и наносистемске технологије за сензоре и оптоелектронику

ИТ.1.04.0062.Б

Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије (МНТР РС)

2002. – 2004.

Трансмитери притиска (нивоа, протока) на бази микроелектромеханичких (MEMS) сензора

ИТ.1.04.0063.Б

Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије (МНТР РС)

2002. – 2004.

Нови електронски материјали за израду оптоелектронских и планарних NTC сензора *

ИТ.1.04.0296Б

Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије (МНТР РС)

2001.- 2004.

Интелигентни мерно-контролни системи

С.1.03.07.0167

Министарство за науку и технологију Републике Србије (МНТРС)

1998. – 2000.

Унапређење технологије у области нафте и природног гаса

С.2.09.25.0055

Министарство за науку и технологију Републике Србије (МНТРС)

1998. – 2000.

Развој савремених електронских материјала

С.3.13.32.0099

Министарство за науку и технологију Републике Србије (МНТРС)

1998. – 2000.

Диелектрични и оптоелектронски материјали

С.3.04.028

Министарство за науку и технологију Републике Србије (МНТРС)

1998. – 2000.

Микроелектроника, оптоелектроника и микросистемске технологије

10Е05

Републичко министарство за науку и технологију

1996.- 2000.

Синтеза, дизајнирање микроструктуре и особина монолитних и композитних материјала

02Е16

Републичко министарство за науку и технологију

1996. – 2000.

Развој технологија производње и пројектовања микроелектронских компонената

С.1.01.01.181

Министарство за науку и технологију Републике Србије (МНТРС)

1994. – 1997.

Развој интелигентних мерно-контролних система

С.1.03.06.190

Министарство за науку и технологију Републике Србије (МНТРС)

1994. – 1997.

Истраживање и развој детектора пламена

ТСИ-312

Савезно министарство за науку, технологију и развој

1994. – 1997.

Развој савремених хемијских технологија и освајање производње дефицитарних материјала који се примењују у базној, хемијској, металопрерађивачкој, нафтној и другим индустријама

С.3.03.26.029

Министарство за науку и технологију Републике Србије (МНТРС)

1994. – 1997.

Истраживање и развој дјуара за инфрацрвене детекторе

ТСИ-314

Савезно министарство за науку, технологију и развој

1994. – 1997.

Истраживање и развој детектора ласерског озрачења

ТСИ-310

Савезно министарство за науку, технологију и развој

1994. – 1997.

Истраживање и развој модула фотодиоде са уграђеним предпојачавачем

ТСИ-311

Савезно министарство за науку, технологију и развој

1994. – 1997.

Истраживање и развој детектора пламена

ТСИ-312

Савезно министарство за науку, технологију и развој

1994. – 1997.

Развој и освајање производње трансмитера апсолутног притиска опште и процесне намене

КПР-011/1-93

Савезно министарство за науку, технологију и развој

1993.

Израда трансмитера притиска и температуре

 

117 домаћих фирми, укључујући ²Електропривреду Србије², ФПС ²Требјеса² из Никшића, ФШ ²Југозападна² из Бача, ²НИС Енергогас² из Новог Сада, итд.

1992. – 2007.

Микроелектроника и оптоелектроника

1001

Републичко министарство за науку и технологију

1991. – 1995.

Истраживање и развој сензорских и оптичких компоненти

С1.0042

Републички фонд за технолошки развој

1991. – 1994.

Основна и примењена истраживања у области савремених конструкционих материјала и материјала специјалне намене

0905

Републичка заједница науке Србије (РЗНС)

1990. – 1995.

Оптички системи комуникација

2.133

Републички фонд за науку

1986. – 1990.

Физичка хемија граничних фаза и процеса у чврстим системима

1.13

Републичка заједница науке Србије (РЗНС)

1986. – 1990.

Полупроводничка микроелектроника и оптоелектроника

2.136

Републичка заједница науке Србије (РЗНС)

1986. – 1990.

Перспективе развоја и примене савремених технологија у београдској индустрији. Студија могућности, дефинисање и избор правца развоја са програмом реализације

 

Београдска заједница науке

1984. – 1985.

Физичка хемија кондензованих система и граничних фаза

1.9

Републичка заједница наука Србије (РЗНС)

1981. – 1985.

Микроелектронске компоненте

 

Републичка заједница науке Србије (РЗНС)

1981. – 1985.