Истраживачи Центра за микроелектронске технологије

 

Дана Васиљевић-Радовић (руководилац Центра)

Зоран Јакшић (научни руководилац Центра)

 

Весна Јовић (планарне технологије)

Катарина Радуловић (моделовање и симулација)

Данијела Ранђеловић (МЕМС сензори)

Јелена Ламовец (наноматеријали)

Предраг Крстајић (полупроводничка физика)

Душан Нешић (оптоелектроника)

Милче Смиљанић (заменик руководиоца МЕМС лабораторије)

Милош Франтловић (електроника)

Милош Воркапић (руководилац за квалитет)

Милија Сарајлић (танкослојне технологије)

Олга Јакшић (хемијски сензори)

Предраг Пољак (руководилац производње)

Жарко Лазић (руководилац МЕМС лабораторије)

Драган Танасковић (сензори)

Ивана Јокић (хемијски сензори)

Богдан Поповић (мерни трансмитери)

Милена Рашљић (МЕМС технологије)

Марко Обрадов (плазмоника)

Ивана Младеновић (фотолитографија)  

Катарина Цветановић (МЕМС технологије)