Микросистемске и наносистемске технологије у ЦМТ

 • Дизајн и израда фотолитографских маски
 • Фотолитографија
 • Оксидација (формирање маскирајућег слоја за дифузију)
 • Дифузија (формирање пиезоотпорника)
 • Депоновање проводног слоја (Al метализација)
 • Нагризање Si и формирање мембране (запреминско микромашинство)
 • Сечење Si плочице на чипове
 • Монтажа чипова на кућиште
 • Карактеризација сензора

 

Методе карактеризације у Центру

 • Atomic force микроскопија
 • Фотоакустичка карактеризација
 • Мерења на симулатору апсолутно црног тела
 • Карактеризација фотодетектора (осетљивост, детективност, шум)
 • Инфрацрвена спектрофотометрија (ФТИР спектрометар, ФТИР микроскоп)
 • Спектрофотометрија у УВ и видљивом спектру
 • Мерење брзине одзива
 • Профилометрија (до дебљине 1 nm)
 • Калибрација трансмитера апсолутног и релативног притиска, диференције притиска, нивоа и температуре (сертификована лабораторија за Ex-proof направе)
 • Мерења у клима коморама
 • Burn-in тестови полупроводничких компоненти
 • Капацитивно-напонска мерења
 • Серијско тестирање чипова (аутоматски пробер)