Истраживачка и научна звања

 

Статус истраживача

Да бисте учествовали на пројектима Министарства просвете и науке морате имати неко од истраживачких или научних звања. Звања важе на одређено време. Једини изузетак је звање научни саветник, које је трајно. Научна звања важе на 5 година, а у року од 4.5 год. од избора морате ићи или на избор у следеће звање, или на реизбор у постојеће. Алтернатива је распоређивање на друго радно место са стручним звањем, са великим ризиком да останете без финансирања.

Статус истраживача и истраживачка и научна звања регулисани су важећим Законом о научноистраживачкој делатности. Детаљи о избору и реизбору у научна звања укључујући обавезне процедуре и захтеване услове дефинисани су Правилником о вредновању истраживача. Процедура пријављивања за избор у истраживачко или научно звање детаљно је описана на основном сајту ИХТМ http:/ihtm.bg.ac.rs/ (под "Научно веће"). Ту се могу снимити важећи Закон о научноистраживачкој делатности, Правилник о вредновању истраживача, као и шаблони обавезних докумената које треба предати за изборе у звање. На истом месту можете урадити онлајн пријаву за звање, али и пратити целокупну процедуру од предаје ваших докумената све до избора.

Преводи назива научних звања на енглески

Српски

назив

Енглески

назив

Истраживач приправник

Junior Researcher

Истраживач сарадник

Research Assistant

Научни сарадник

Assistant Research Professor

Виши научни сарадник

Associate Research Professor

Научни саветник

Full Research Professor

 

Преводи назива стручних звања на енглески

Српски

назив

Енглески

назив

Стручни сарадник

Technical Associate

Виши стручни сарадник

Senior Technical Associate

Стручни саветник

Principal technical associate