Univerzitet u Beogradu
Centar za mikroelektronske tehnologije
Naučna ustanova Institut za hemiju tehnologiju i metalurgiju

Njegoševa 12, 11000 Beograd, Srbija