Laboratorije CMT

 

 

·       Laboratorija za planarne i MEMS tehnologije

·      Laboratorija za transmiterski programodelјenje pripreme i realizacije proizvodnje

·      Laboratorija za elektroniku i merne instrumente

·      Laboratorija za mikroskopiju atomskih sila i spektroskopiju

·      Laboratorija za nanočestice

·      Laboratorija za plazmoniku i hemijske senzore

·      Laboratorija za fotodetektore

 

 

 

 Sve istraživačke laboratorije CMT locirane su na adresi Studentski trg 16/III, Beograd