Novosti

 

 

21 – 22. april 2016.

Održan je Workshop u okviru međunarodnog projekta FP7 Evropske Unije MagDrive. Došli su nam gosti iz Slovenije, Velike Britanije, Nemačke i verujemo da su se dobro proveli u Beogradu.

 

  

 

 

 

13. april 2016.

Raspisan konkurs za novi ciklus projekata Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

 

 

10. april 2016.

Dovršena prva faza formiranja laboratorije za fotodetektore i oprema je funkcionalna. Dole se može videti fotografija laboratorije koja je locirana u kompleksu 601 (bivši Projzavod).

 

 

 

4. april 2016.

Prihvaćen nam je trilateralni projekat za Nemačko ministarstvo nauke (BMBF) pod naslovom "Selected Families of Novel Functional Materials: Properties, Structures and Applications" za period 2016. do 2018.

 

22. mart 2016.

Naš kolega Miloš Vorkapić odbranio je doktorsku disertaciju. Čestitamo!

 

18. mart 2016.

Slike sa grupnog fotografisanja mogu se dobiti od Žarka Lazića.