Obrazovanje

 

- Učešće u izvođenju nastave na doktorskim studijama

- Mentorstvo i komentorstvo na doktorskim disertacijama

- Rukovođenje eksperimentalnim delovima doktorskih disertacija

- Obezbeđivanje studentske prakse za fakultete srodnih tematika

- Obezbeđivanje izrade maturskih radova za učenike srednjih škola

- Promocija nauke kod mladih

- Priprema promotivnih materijala za popularizaciju nauke 

- Saradnja sa regionalnim centrima za talente

- Priprema materijala koji nadopunjavaju nastavu ​(slobodan softver za nastavu, virtual lab itd.)

 

CMT sarađuje sa nekoliko fakulteta Univerziteta u Beogradu, uključujući Elektrotehnički fakultet, Fakultet za fizičku hemiju, Tehnološko-metalurški fakultet, Hemijski fakultet, Fizički fakultet i Mašinski fakultet