Neki prethodni nacionalni projekti

 

Mikro, nano-sistemi i senzori za primenu u elektroprivredi, procesnoj industriji i zaštiti životne sredine

TR-32008

Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije

01. 01. 2011. - 30. 6. 2016.

Algoritmi i softver zа simulаcije u frekvencijskom i vremenskom domenu RF podsistemа i elektromаgnetskih senzorа u ICT*

TR-32005

Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije

2011. -2014.

Razvoj algoritama i softvera za projektovanje složenih RF i mikrotalasnih komponenti, antena i sistema *

TR-11021

Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije

2008. -2010.

Inteligentni industrijski transmiteri na bazi sopstvenih IHTM senzora

TR-11025

(NP 101-11025)

Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije

2008. -2010.

Mikrosistemske, nanosistemske tehnologije i komponente

TR-11027

Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije

2008. -2010.

Industrijski merači procesnih veličina sa radio-komunikacijom

IP06-8245Б

Ministarstvo naukе i zaštitе životne sredine Republike Srbije

2006.

Detektor mulja i zamućenosti tečnosti sa kontrolerom

IP06-8139Б

Ministarstvo naukе i zaštitе životne sredine Republike Srbije

2006.

Mikro i nanosistemske tehnologije, strukture i senzori

TR-6151Б

Ministarstvo naukе i zaštitе životne sredine Republike Srbije

2005. – 2007.

Visokokvalitetni transmiteri pritiska nove generacije

TR-6101Б

Ministarstvo naukе i zaštitе životne sredine Republike Srbije

2005. – 2007.

Razvoj novih poluprovodničkih materijala i izrada debeloslojnih senzora *

6150Б

Ministarstvo naukе i zaštitе životne sredine Republike Srbije

2005. – 2007.

Mikrosistemske i nanosistemske tehnologije za senzore i optoelektroniku

ИТ.1.04.0062.Б

Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije (MNTR RS)

2002. – 2004.

Transmiteri pritiska (nivoa, protoka) na bazi mikroelektromehaničkih (MEMS) senzora

ИТ.1.04.0063.Б

Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije (MNTR RS)

2002. – 2004.

Novi elektronski materijali za izradu optoelektronskih i planarnih NTC senzora *

ИТ.1.04.0296Б

Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije (MNTR RS)

2001.- 2004.

Inteligentni merno-kontrolni sistemi

С.1.03.07.0167

Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije (MNTRS)

1998. – 2000.

Unapređenje tehnologije u oblasti nafte i prirodnog gasa

С.2.09.25.0055

Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije (MNTRS)

1998. – 2000.

Razvoj savremenih elektronskih materijala

С.3.13.32.0099

Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije (MNTRS)

1998. – 2000.

Dielektrični i optoelektronski materijali

С.3.04.028

Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije (MNTRS)

1998. – 2000.

Mikroelektronika, optoelektronika i mikrosistemske tehnologije

10Е05

Republičko ministarstvo za nauku i tehnologiju

1996.- 2000.

Sinteza, dizajniranje mikrostrukture i osobina monolitnih i kompozitnih materijala

02Е16

Republičko ministarstvo za nauku i tehnologiju

1996. – 2000.

Razvoj tehnologija proizvodnje i projektovanja mikroelektronskih komponenata

С.1.01.01.181

Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije (MNTRS)

1994. – 1997.

Razvoj inteligentnih merno-kontrolnih sistema

С.1.03.06.190

Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije (MNTRS)

1994. – 1997.

Istraživanje i razvoj detektora plamena

ТСИ-312

Savezno ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj

1994. – 1997.

Razvoj savremenih hemijskih tehnologija i osvajanje proizvodnje deficitarnih materijala koji se primenjuju u baznoj, hemijskoj, metaloprerađivačkoj, naftnoj i drugim industrijama

С.3.03.26.029

Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije (MNTRS)

1994. – 1997.

Istraživanje i razvoj djuara za infracrvene detektore

ТСИ-314

Savezno ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj

1994. – 1997.

Istraživanje i razvoj detektora laserskog ozračenja

ТСИ-310

Savezno ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj

1994. – 1997.

Istraživanje i razvoj modula fotodiode sa ugrađenim predpojačavačem

ТСИ-311

Savezno ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj

1994. – 1997.

Istraživanje i razvoj detektora plamena

ТСИ-312

Savezno ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj

1994. – 1997.

Razvoj i osvajanje proizvodnje transmitera apsolutnog pritiska opšte i procesne namene

КПР-011/1-93

Savezno ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj

1993.

Izrada transmitera pritiska i temperature

 

117 domaćih firmi, uključujući ²Elektroprivredu Srbije², FPS ²Trebjesa² iz Nikšića, FŠ ²Jugozapadna² iz Bača, ²NIS Energogas² iz Novog Sada, itd.

1992. – 2007.

Mikroelektronika i optoelektronika

1001

Republičko ministarstvo za nauku i tehnologiju

1991. – 1995.

Istraživanje i razvoj senzorskih i optičkih komponenti

S1.0042

Republički fond za tehnološki razvoj

1991. – 1994.

Osnovna i primenjena istraživanja u oblasti savremenih konstrukcionih materijala i materijala specijalne namene

0905

Republička zajednica nauke Srbije (RZNS)

1990. – 1995.

Optički sistemi komunikacija

2.133

Republički fond za nauku

1986. – 1990.

Fizička hemija graničnih faza i procesa u čvrstim sistemima

1.13

Republička zajednica nauke Srbije (RZNS)

1986. – 1990.

Poluprovodnička mikroelektronika i optoelektronika

2.136

Republička zajednica nauke Srbije (RZNS)

1986. – 1990.

Perspektive razvoja i primene savremenih tehnologija u beogradskoj industriji. Studija mogućnosti, definisanje i izbor pravca razvoja sa programom realizacije

 

Beogradska zajednica nauke

1984. – 1985.

Fizička hemija kondenzovanih sistema i graničnih faza

1.9

Republička zajednica nauka Srbije (RZNS)

1981. – 1985.

Mikroelektronske komponente

 

Republička zajednica nauke Srbije (RZNS)

1981. – 1985.