Istraživači Centra za mikroelektronske tehnologije

 

Dana Vasilјević-Radović (rukovodilac Centra)

Zoran Jakšić (naučni rukovodilac Centra)

 

Vesna Jović (planarne tehnologije)

Katarina Radulović (modelovanje i simulacija)

Danijela Ranđelović (MEMS senzori)

Jelena Lamovec (nanomaterijali)

Predrag Krstajić (poluprovodnička fizika)

Dušan Nešić (optoelektronika)

Milče Smilјanić (zamenik rukovodioca MEMS laboratorije)

Miloš Frantlović (elektronika)

Miloš Vorkapić (rukovodilac za kvalitet)

Milija Sarajlić (tankoslojne tehnologije)

Olga Jakšić (hemijski senzori)

Predrag Polјak (rukovodilac proizvodnje)

Žarko Lazić (rukovodilac MEMS laboratorije)

Dragan Tanasković (senzori)

Ivana Jokić (hemijski senzori)

Bogdan Popović (merni transmiteri)

Milena Rašlјić (MEMS tehnologije)

Marko Obradov (plazmonika)

Ivana Mladenović (planarne tehnologije)  

Katarina Cvetković (MEMS tehnologije)