White Papers

 

Na ovoj strani nalaze se linkovi za jezgrovite tekstove posvećene određenim stručnim oblastima vezanim za tematiku Centra. Radi se o konkretnim praktičnim detaljima i "receptima" koji se inače ne mogu naći prikupljeni na jednom mestu u stručnoj literaturi, dakle nekakvoj mešavini sažetih studija i tehničkih "white papers"

 

Milan Matić
Strukture atoma i molekula
(MS Word XP format, zipovano, pribl. 10.5 Mb)

Milan Matić
Anizotropno nagrizanje silicijuma i izdvajanje vodonika
(MS Word XP format, zipovano, pribl. 4.2 Mb)

Milan Matić
Vakuumska tehnika
(MS Power Point XP format, I deo 33.6 Mb, II deo 13 Mb, III deo 16.5 Mb)

Milan Matić, Žarko Lazić, Miloljub Smiljanić and Zoran Djurić

Experimental investigation of overpressure and piezoresistive pressure sensor protection
(MS Word XP format, zipovano, pribl. 2.2 Mb)