Istraživačka i naučna zvanja

 

Status istraživača

Da biste učestvovali na projektima Ministarstva prosvete i nauke morate imati neko od istraživačkih ili naučnih zvanja. Zvanja važe na određeno vreme. Jedini izuzetak je zvanje naučni savetnik, koje je trajno. Naučna zvanja važe na 5 godina, a u roku od 4.5 god. od izbora morate ići ili na izbor u sledeće zvanje, ili na reizbor u postojeće. Alternativa je raspoređivanje na drugo radno mesto sa stručnim zvanjem, sa velikim rizikom da ostanete bez finansiranja.

Status istraživača i istraživačka i naučna zvanja regulisani su važećim Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti. Detalјi o izboru i reizboru u naučna zvanja uklјučujući obavezne procedure i zahtevane uslove definisani su Pravilnikom o vrednovanju istraživača. Procedura prijavlјivanja za izbor u istraživačko ili naučno zvanje detalјno je opisana na osnovnom sajtu IHTM, http://ihtm.bg.ac.rs/ (pod "Naučno veće"). Tu se mogu snimiti važeći Zakon o naučnoistraživačkoj delatnosti, Pravilnik o vrednovanju istraživača, kao i šabloni obaveznih dokumenata koje treba predati za izbore u zvanje. Na istom mestu možete uraditi onlajn prijavu za zvanje, ali i pratiti celokupnu proceduru od predaje vaših dokumenata sve do izbora.

Prevodi naziva naučnih zvanja na engleski

Srpski

naziv

Engleski

naziv

Istraživač pripravnik

Junior Researcher

Istraživač saradnik

Research Assistant

Naučni saradnik

Assistant Research Professor

Viši naučni saradnik

Associate Research Professor

Naučni savetnik

Full Research Professor

 

Prevodi naziva stručnih zvanja na engleski

Srpski

naziv

Engleski

naziv

Stručni saradnik

Technical Associate

Viši stručni saradnik

Senior Technical Associate

Stručni savetnik

Principal technical associate